course

อบรมสัปดาห์ที่สอง”ปบก.7″ การประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รุ่น 7

809940

อบรมสัปดาห์ที่สอง “ปบก.7” การประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 7 พล.ต.สาละวิน อุทรักษ์-ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธนัฐ มิ่งรุจิราลัย มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับ ผู้เข้าอบรมฯอย่างเต็มอิ่ม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนข่าวทหารบก ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกอบรม การประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 7(ปบก.7) โดยผู้เข้าอบรมมาจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ, ตำรวจ,ปปง.,ป.ป.ส.,กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สถ.),กฟภ.,กฟผ.,สถาบันอุดมศึกษา,ภาคธุรกิจจากหลายแขนง และสื่อมวลชน มาร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

328624373_1380933892673655_6680701555433172109_n

ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก กพล.ต.สาละวิน อุทรักษ์ รอง ผอ.สำนักการข่าว กอ.รมน. มาบรรยายให้ความรู้ สถานการณ์ด้านการข่าว ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ทำงานสมัยที่เคยไปทำงานดำรงตำแหน่งเป็นอดีตผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย พล.ต.สาละวิน ได้บรรยายต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงเต็ม พร้อมให้ผู้เข้ารับอบรมฯได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ความรู้ข้อมูลกันอย่างเต็มอิ่ม

809919

ขณะในช่วงบ่าย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธนัฐ มิ่งรุจิราลัย อดีตสมาชิก สนช.และอดีตส.ส. มาบรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่มีโอกาสเดินทางไปเกือบทั่วทุกมุมโลก มาฉายภาพให้เห็นข้อมูลสำคัญๆหลายเรื่องที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ รวมไปถึงความสำคัญของ“การข่าว”ในยุคปัจจุบันก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้มาปรับใช้กับภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมสัปดาห์หน้า วันที่ 10-12 ก.พ.คณะผู้เข้าอบรมฯปบก.7 จะเดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรมสัมพันธ์ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) อ.เมือง จ.นครนายก พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม ฯลฯ.